1. ANMÄLAN

Kursanmälan är bindande och du blir genom denna anmälan betalningsskyldig för den/de danskurs(er) du anmäler dig till då du tar upp en plats i kurserna som vi nekar andra. Om kursen du anmält dig till är fullsatt eller om du av någon anledning gjort ett fel i din anmälan, kontaktar vi dig inom kort. Ändringar och kursbyten görs via mail på info@danskademi.se

2. ÅTERANMÄLAN

Ny anmälan måste göras varje termin om du önskar att fortsätta dansa. Ingen återanmäls automatiskt till nästkommande termin.

3. MINDERÅRIG

Elever under 18 år får ej godkänna dessa villkor utan föräldrars godkännande. Då du är minderårig är det nämligen dina föräldrar/målsmän som blir betalningsskyldiga.

4. BEKRÄFTELSE

Om du har anmält dig via hemsidan skickar via alltid ut en automatisk bekräftelse till den angivna mailadressen som bekräftelse på din anmälan till den/de kurs(er) du angett. Om du inte får ett sådant mail måste du kontakta oss, detta innebär inte att du inte fått en plats i kursen utan att du råkat fylla i fel mailadress eller att den har hamnat i din skräppost. Vi skickar alltid ett svar till dig, oavsett om du kommit med i kursen eller ej. Anta inte något i förskott utan kontakta oss om du ej fått en bekräftelse på din anmälan eller vid funderingar.

KALLELSE
Vi skickar ej ut kallelser till kursstart så håll noga reda på när din kurs startar.

5. BETALNING

Betalning måste ske senast vid första kurstillfället.

Du har två möjligheter vid betalning:

1. BETALNING PÅ PLATS VID FÖRSTA KURSTILLFÄLLET:
Betala med kort eller kontant - du erhåller ett skriftligt kvitto.

2. BETALNING TILL BANKGIRO NUMMER: 5838-5139.
Uppge namn, personnummer och kurs(er). Utskriven skärmdump/print screen på bankgiro inbetalningen måste uppvisas vid första kurstillfället.

KOMMER EJ IN FÖRSTA GÅNGEN UTAN ATT HA BETALAT
Om du dyker upp utan att ha betalat tidigare eller utan utskrift/skärmdump på din inbetalning kommer du alltså tyvärr inte in på lektionen. Vi skickar med andra ord inte ut inbetalningskort eller någon ”första faktura”, det är din skyldighet att betala i tid.

6. FÖRSENAD BETALNING

Vid försenad inbetalning debiteras du för full kursavgift samt påminnelseavgift 50 kr och faktureringsavgift 35 kr. Vid utebliven betalning efter skriftlig påminnelse överlämnas ärendet till inkasso, vilket ökar din skuld med de extra avgifter som de tar ut.

Ignorera inte eventuella påminnelsefakturor! Om du anser att ett problem har uppstått i samband med din påminnelsefaktura bör du snarast kontakta vår ekonomiavdelning via mail på: faktura@dansakademi.se.
Ärendet kan nämligen inte ändras när det väl är hos inkasso.

7. AVBETALNING

Vi går generellt sett inte med på avbetalningar då detta har missbrukats. Under särskilda omständigheter kan vi dock göra undantag, men då ska en avbetalningsplan skrivas under. Detta är ett avtal och om planen ej följs skickas ärendet således vidare till inkasso efter ignorerad skriftlig påminnelse.

8. PRISER OCH RABATTER

Rabatter är individuella och går ej att kombinera, såvida inte annat anges.
Om du anmäler dig till två kurser, får du 200 kr rabatt.
Om du anmäler dig till tre eller fler kurser får du 600 kr rabatt.
OBS! Du drar själv av rabatten vid betalning, vi återbetalar inte rabatter i efterhand.

ÖVRIG INFORMATION OM PRISER
Poledancing/aerial hoop kostar mer än de övriga kurserna på Malmö Dansakademi. Om det står ett summerat pris för två eller fler kurser kan man alltså inte räkna Poledancing/aerial hoop som en av dessa kurser. Rabatterna om 200 respektive 600 kr gäller dock även Poledancing/aerial hoop i kombination med andra kurser.

Om VIP-korten är slut betalar du 980 kr x antal kurser du väljer och gällande rabatter läggs till. Tex. 4 kurser x 980 kr - 600 kr rabatt = 3320 kr.
Alla priser är inklusive moms.

FÖR ATT MISSFÖRSTÅND EJ SKA SKE:
Du kan inte betala för en kurs och sedan gå på alla kurser med samma namn i veckan.
Betalar du för en kurs, dansar du en gång i veckan.
Betalar du för två kurser, dansar du två gånger i veckan osv.
Du måste därför välja exakt dag, tid och kurs(er) som du anmäler dig till.

En Poledancing kurs (1980 kr) då kan du enbart välja en timme/gång i veckan. En Zumba kurs (980 kr) då kan du enbart välja en timme/gång i veckan osv. (Höst/vår priser i ex.)

EXEMPEL PÅ HUR DU RÄKNAR UT RABATTER:
- Tre "vanliga" kurser 980 kr x 3 st - 600 kr rabatt = 2340 kr
- En poledancing 1980 kr kurs + en "vanlig" kurs 980 kr-200 kr rabatt=2760 kr
- Två poledancing kurser 1980 kr x 2 st - 200 kr rabatt = 3760 kr

9. VIP- OCH KLIPPKORT

Samtliga kort är terminsbundna samt personliga, vilket innebär att du endast kan använda dem under den pågående termin som du har köpt kortet för – du kan inte spara icke nyttjade nyttjade drop-in gånger till andra terminer.

REGLER FÖR VIP KORT:
Du anmäler dig till fyra till tio bestämda kurser och deltar sedan hur mycket du vill på övriga kurser i mån av plats. Platstillgängligheten anger vi på hemsidan vid kursstart.

Precis som med andra elever som är anmälda till specifika kurs(er) reserverar vi oss för att eventuellt behöva flytta elever till andra lektionstider/kurs(er), om det skulle vara så att vissa av de fasta kurs(er) ni anmäler er till är fullsatta.

DET FINNS TVÅ TYPER AV VIP-KORT UNDER HÖST/VÅRTERMINER: (Sommar VIP-KORT gäller obegränsat på alla kurser!)
VIP - SILVER: Tillträde på minst 4 till 10 kurser och på alla övriga kurser i mån av plats. Gäller ej poledancing/aerial hoop!
VIP - GULD: Tillträde på minst 4 till 10 kurser och på alla övriga kurser i mån av plats. Gäller även poledancing/aerial hoop!

Observera! Inga rabatter går att kombinera med rabatterade kurs(er) eller intensivkurs(er) och sistnämnda ingår ej i VIP-kort. Maxantal för pole/aerial hoop klasser i VIP Guld: 4 st

REGLER FÖR KLIPPKORT:
Klippkorten som låter dig gå in på 10, 15 eller 20 valfria lektioner gäller endast i mån av plats. Klippkortselever får alltså inte gå in på fullsatta kurs(er). Platstillgängligheten anger vi på hemsidan vid kursstart.

Två gånger dras av från ditt klippkort för en Poledancing/aerial hoop klass.

10a. ÅNGERRÄTT AV EN ONLINE ANMÄLAN

En anmälan till Malmö Dansakademi AB är bindande. Du har dock rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då avtalet ingicks. Om du vill utöva ångerrätten ska du klart och tydligt meddela Malmö Dansakademi angånde ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). OBS! Det är ej giltigt att avanmäla sig via telefon, i receptionen eller muntligen på annat vis, endast skriftliga avanmälningar godkännes. Du kan använda denna mallen, men du måste inte använda den. Beslutet kan skickas till: Malmö Dansakademi, Sofielundsv. 57, 214 34 Malmö. E-post: info@dansakademi.se
Om du har åberopat ångerrätten inom tidsfristen (14 dagar), kommer Malmö Dansakademi återbetala av dig erlagd ersättning för danskurs(er) utan onödigt dröjsmål, dock senast 14 dagar från den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Återbetalningen kommer att ske till ditt bankkonto, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Om du bett att få påbörja danskursen redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit, till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet.

10b. AVANMÄLAN AV EN ANMÄLAN PÅ PLATS

En undertecknad kursanmälan som lämnas i receptionen är bindande. Du har dock rätt att avboka din anmälan senast 14 dagar före kursstart, oavsett om din betalning erlagts eller ej. Avanmälan senare än 14 dagar innan kursstart beviljas ej. Detta innebär att du är skyldig att erlägga full kurs- eller kortavgift för kurs(er), vip- eller drop-in kort. Detta då du upptagit en plats om du återtar din anmälan eller avbryter ditt deltagande senare än 14 dagar innan kursstart. Om du anmäler dig efter 14 dagar innan kursstart är anmälan direkt bindande och du har därmed ingen möjlighet att avanmälan dig.

Avanmälan måste göras skriftligen via rekommenderad post. Samt en inbetalning på administrationsavgift på 200 kr till Malmö Dansakademins bankgiro konto: 5838-5139

 • OBS! Det är ej giltigt att avanmäla sig via telefon, i receptionen eller muntligen på annat vis, endast skriftliga avanmälningar godkännes.
 • Det är din skyldighet att se till att brevet samt inbetalningen är oss tillhanda i tid.
 • När vi fått in din avanmälan skickar vi alltid en bekräftelse via e-mail.
 • Vänligen kontakta oss snarast om du ej fått en bekräftelse på din avanmälan.
 • Du är inte avanmäld förrän den skriftliga avanmälan, inbetalningen samt en bekräftelse från oss inkommit.

AVBRYTA KURSMEDVERKAN
Endast vid sjukdom styrkt med läkarintyg återbetalas den ej utnyttjade delen av avgiften, eller så långt sjukintyget gäller, dock med avdrag för administrationsavgift 200 kr.

11. AVANMÄLAN PÅ GRUND AV SJUKDOM

Om du är sjuk längre än tre veckor (läkarintyg fordras) återbetalar Malmö Dansakademi den outnyttjade framförvarande delen av kursen minus en administrationsavgift om 200 kr.

Återbetalningsperioden räknas från den dag vi mottagit din skriftliga avbokning och hur långt intyget gäller. Vi återbetalar alltså inte den del av kursen som infallit innan din avbokning. Läkarintyget måste vara oss tillhanda inom en vecka efter avbokning. För övrigt gäller samma regler som under avanmälan. Läs mer under avanmälan ovan.

12. DROP IN LEKTIONER

En drop-in gång kostar 100:-/ lektion med undantag för poledancing/aerial hoop-klasserna som kostar 200 kr/lektion. Ingen föranmälan krävs – det är bara att dyka upp! Schema över våra drop-in kurser kommer att komma upp på hemsidan vid kursstart.

13. KURSKORT

Vid kursstart får alla elever sina kurskort till den/de kurs(er) de anmält sig till. Dessa ska sparas hela terminen och visas upp varje lektion för läraren i danssalen.

 • Missbruk av elevkorten kan leda till avstängning t.ex. om man lånar ut sitt kort el. liknande.
 • Elever måste ha med sig kortet varje gång annars betalas vanlig drop-in avgift enligt gällande prislista.
 • Håll hårt i ditt kort!

14. LOV OCH RÖDA DAGAR

Vi har ej uppehåll av danskurserna under sport-, höstlov, valborg etc. Om det av någon anledning skulle bli aktuellt med lektionsuppehåll meddelar vi detta via mail/sms/på sociala medier eller hemsidan som vanligt.

15. INSTÄLLDA KURSER/LEKTIONER

Malmö Dansakademi förbehåller sig rätten att ställa in kurser, evenemang och enstaka kurstillfällen på grund av för få anmälningar eller om en lärare t.ex. blivit sjuk och vi ej lyckats hitta en vikarie i tid. Ställs en kurs in en hel termin betalar du naturligtvis ingen avgift för denna. Om du hunnit betala in kursavgiften får du den återbetalad av Malmö Dansakademi. Vid inställt lektionstillfälle återbetalas ingen summa för den gången utan tillfället tas igen i slutet av terminen. Det är din skyldighet att ange rätt mobilnummer/email för att få meddelande vid inställda kurstillfällen!

- Om du missar ett kurstillfälle kan du tyvärr inte ta igen det på någon annan dag/kurs osv. längre. Detta för att det tyvärr missbrukats tidigare terminer.

16. BYTE AV KURS/NIVÅ

Om du efter kursstart upptäcker att du har anmält dig till en för lätt/svår kurs och vill byta nivå, eller helt vill byta dansstil, så har du möjlighet att göra det under de två första veckorna in på terminen i mån av plats.

17. ÖPPET HUS VECKAN

OBS! Öppet hus veckan är även första kurstillfället / veckan på terminen.
Du som är anmäld elev är betalningsskyldig för den/de kurs(er) du är anmäld till och kan givetvis inte prova på dessa gratis. Om du har anmält dig och betalat i tid är du däremot välkommen att prova på andra kurser gratis under terminens första vecka, vår så kallade öppet hus-vecka. Du kan dock endast prova på de kurser som det ännu finns platser kvar på. Du som provar på har ingen platsgaranti eller förtur till de danskurser du provat. Först till kvarn genom anmälan på hemsidan/i receptionen gäller!
Anmäl dig på hemsidan eller i receptionen för att få en garanterad plats. Vill du ha en garanterad plats krävs en skriftlig anmälan. Eftersom våra kurser ofta snabbt blir fullbokade är det med andra ord säkrast att anmäla sig i förväg på hemsidan om du vill ha en garanterad plats i kursen. Schema skickas ut till alla elever via mail om vilka kurser man kan prova på gratis första veckan.

18. ÖVRIGA TIPS OCH UPPLYSNINGAR

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Vid en anmälan till Malmö Dansakademi AB insamlar vi uppgifter om namn, personnummer, adress, mobilnummer, e-postadress, ev. målsmans personnummer och e-postadress samt vilken verksamhet du deltar i hos oss. Denna information lagras i vårt datasystem. Uppgifterna använder vi i vårt administrativa arbete samt för att skicka faktura och information gällande verksamheten på Malmö Dansakademi. Ni har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.  Du hamnar också i vårt system för utskick i form av nyhetsmail samt sms och mail vid olika angelägenheter. Om du vill undanbe dig information, meddela Malmö Dansakademi skriftligen via mail. Vi lämnar eller säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part. Jag samtycker att Malmö Dansakademi behandlar mina personuppgifter i enlighet med godkännandet av dessa anmälningsvillkor.

FORCE MAJEURE
Force Majeure såsom arbetskonflikt, naturhändelse, krig, myndighetsbeslut, myndighets ingripande, strejk, lockout, översvämning, allvarlig olyckshändelse, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar part från fullgörelse av dess skyldigheter. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under tillfredsställande förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

FÖRSÄKRING
Alla elever bör ha en egen giltig hemförsäkring, då ni ej är täckta av någon försäkring från Malmö Dansakademi.

VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN TILL ändring av lärare, dansstil, vikarie och lokal om det blir nödvändigt.

UPPHOVSRÄTT
Malmö Dansakademins koreografier eller annat material som t.ex. kläder, videor, mixad musik osv. får ej användas i kommersiellt syfte, läras ut eller användas vid andra tillfällen.

KOM I TID
Vikten av att komma i tid vill vi betona av flera skäl. För sen ankomst medför avbrott som kan skapa irritation för de som redan finns på plats och osäkerhet hos den som är sen och värdefull lektionstid går till spillo.

- Vi i receptionen kommer och öppnar senast 20 minuter innan första kursens start på dagen. Givetvis ej under öppet hus / första veckan då öppnar vi runt 1 timme innan start.

KVARGLÖMDA SAKER
Malmö Dansakademin ansvarar ej för kvarglömda saker. Om vi får syn på några kvarglömda saker försöker vi dock givetvis samla in dessa. Sakerna läggs sedan i en korg som står i receptionen. Upphittade värdesaker tar vi hand om, fråga i receptionen.

UTOMSTÅENDE ÅSKÅDARE PÅ LEKTIONER
Utomstående åskådare är ej tillåtna under lektionstid, med undantag för barndanskurserna, där föräldrar får närvara vid första och sista danstillfället.

VIDEOFILMNING
Videofilmning är generellt sett ej tillåten under lektionstid eller vid andra tillfällen såsom genrep eller shower. Men har du lärarens samt elevernas godkännande går det bra att du filmar. Shower filmas av Malmö Dansakademi och filmen kan sedan köpas om så önskas. Fotografering samt videofilmning kommer dock att ske av Malmö Dansakademi under öppethus veckan dvs. första veckan på terminen och någon enstaka gång per termin av Malmö Dansakademi. Detta för att vi ska kunna marknadsföra våra kurser. Om du ej önskar att deltaga i media säger du till oss innan video/fotografering sker så ser vi till att du ej tas med. I efterhand kan vi dock ej garantera att du ej syns utåt på sociala medier och liknande då materialet snabbt sprids,. Var god meddela i förväg att du ej önskar att synas på film/foto.

FEL NIVÅ
Våra lärare har rätt att omplacera elever så att alla hamnar i rätt nivå. Främst om en elev anmält sig till en för hög nivå. Prata med din lärare innan du anmäler dig till mellan och avancerade grupper.

19. KLÄDSEL - Finns att köpa hos oss på MDA!

Högkvalitativa dansskor i såväl skinn som tyg samt teknikskor finns till försäljning på Malmö Dansakademi. (Endast tips - EJ obligatoriskt!)

 • Danslek och balett
  Flickor:
  enkel, enfärgad dansdräkt, trikåer för den som vill. Håret bör främst av praktiska skäl vara uppsatt i knut eller liknande så att det inte faller ner i ansiktet. (Vi har balettklänningar och dräkter till försäljning hos oss)
  Pojkar: t-shirt eller linne och shorts eller trikåer.
  På fötterna: (flickor och pojkar): mjuka balettskor i skinn eller kanvas.
 • Jazz & show
  Dansdräkt (flickor) eller t-shirt och trikåer, jazzbyxor, sweatshirt-byxor el. dyl (alla). Tänk på att inte ta på alltför stora kläder, det försvårar för läraren och eleven att se hur rörelserna utförs. Skor som passar bäst, gymnastik-, dans- eller jazzteknikskor.
  Vänligen tänk på att använda rena skor med sulor som inte lämnar märken på golven.
 • Hip Hop, Street o dyl
  Här är det "baggy" som gäller! Rena skor med sulor som inte lämnar märken på golvet.
 • Magdans
  Tights, linne och höftsjal (går att köpa hos oss)
 • Pole dancing
  Du dansar barfota med shorts och linne/topp. Det krävs så mycket hudkontakt som möjligt med stången för att få fäste.
 • Aerial hoop
  Du dansar barfota med långa tights/byxor och en tröja som täcker hela magen/ryggen. Undvik hudkontakt med ringen!
 • Latin-danser
  Ballroom-/stilettklackar, kan köpas hos oss.

20. VÄLKOMMEN TILL MALMÖ DANSAKADEMI!

Vi hoppas att alla våra elever kan acceptera och ha förståelse för ovanstående villkor och att vi kan skapa en värld fylld av dansglädje ihop! Har ett problem uppstått? Fler frågor eller funderingar?

Vi kommer alltid överens med samarbetsvilliga elever – så kontakta oss gärna så hjälps vi åt för att hitta en lösning! Gör detta innan du gör din anmälan så att inga missförstånd sker.

VARMT VÄLKOMNA!