×

✖️VIKTIG INFORMATION!✖️

OBS! Detta påverkar inte privatlektioner, möhippor/svensexor, företagsevent osv. Vi har öppet för dessa typ av events som vanligt och eran bokning kvarstår som planerat!

Tyvärr har vi inget annat val än att förlänga stängningen av vår verksamhet på obestämd tid. Malmö Dansakademi hade med hänsyn till COVID-19 beslutat att stänga ner all vår dansverksamhet under en två veckors period för att begränsa spridningen av coronaviruset. Nu måste vi tyvärr förlänga denna tidsperiod på obestämd tid. Läget ser olyckligtvis sämre ut idag och experterna vet inte när denna pandemi kommer att bli hanterbar. Därför vore det ansvarslöst från vår sida att utsätta er alla för en sådan risk. Vår förhoppning är givetvis att öppna upp så snart vi bara kan då allas våran älskade Malmö Dansakademi inte kommer att klara av denna ekonomiska smäll när utgifter består och inkomster upphör. Detta är vårt sätt att ta ansvar för våran personal och alla våra kunder, vi vill ej bidra till en eventuell smittspridning och på så sätt utsätta er för fara. Vi måste ta beslut med hjärtat och inte plånboken. Detta även om det mycket tuffa beslutet kan ruinera oss i längden. Ni betyder för mycket för oss och vi hoppas att ni förstår samt håller med om att detta är bästa beslutet med tanke på rådande krisläge. Givetvis kommer vi att hålla er uppdaterade om läget framåt och ett datum på när vi kan öppna igen. Vi längtar precis lika mycket som ni gör, håll ut - tillsammans klarar vi detta! Malmö Dansakademi önskar vara en del av lösningen, inte problemet. Stort tack för er förståelse! Var goda kontakta kundtjänst vid frågor via: info@dansakademi.se
Varmt välkomna åter!
MVH, MALMÖ DANSAKADEMI

✖️IMPORTANT INFORMATION! ✖️

NOTE! This does not affect bookings like privatelessions, bachelor/bachelorette parties, business events etc. We are open for these events and the bookings remain as planned!

Unfortunately, we have no choice but to extend the closure of our classes until further notice. In view of COVID-19, we at Malmö Dansakademi decided to shut down all of our dance activities over a two-week period to limit the spread of the coronavirus. Unfortunately, we now have to extend this time-period until further notice. Lamentably, the situation looks worse today and the experts do not know when this pandemic will be manageable. With that in mind, it would be irresponsible on our part to expose you all to such risk. Our hope is to open our doors as soon as we can, our beloved Malmö Dansakademi will not be able to cope with this financial closure when expenses remain and income ceases until we open our doors again. This is our way of taking responsibility for our staff and all our customers, we do not want to contribute to any spread of infection and thus expose you to danger. We must make decisions with our heart and not the wallet. This very tough decision can ruin us in the long run, but you mean too much to us and we hope you understand and agree that this is the best decision given the current crisis situation. We will keep you updated on the situation ahead and a date on when we can open again. We long for it as much as you do - together we can do this! Malmö Dansakademi wants to be part of the solution, not the problem. Huge thanks for your understanding! Please contact customer service if you have any questions via: info@dansakademi.se
Warm welcome back!
REGARDS, MALMÖ DANSAKADEMI
Terminens kursschema. För lärarschema, stäng denna ruta och klicka på lärarschema.